Victor Garcia da Rosa peye pou sa pou kongrè a.  

Contact Us | Privacy Policy 

  Victor Garcia da Rosa peye pou sa pou kongrè a.  

Contact Us | Privacy Policy 

Victor Garcia da Rosa 

Kandida pou kongrè 2020

561-262-9171

Victor Garcia da Rosa 

Kandida pou kongrè 2020

561-262-9171

Kongrè U.S

Kongrè U.S

Kongrè U.S

Kongrè U.S

Alo, Mwen se Victor Garcia da Rosa. Mwen vrèman kontan pou posibilite mwen genyen pou m’ sèvi w ak moun nan distri sa kòm vwaw epi fè chanjman ni isit lakay osi nan Washington D.C.

Annefè, chanjman pa vin fasil oubyen ak yon pri derizwa. Pou n’ akonpli objektif nou, li nesesè ke nou travay ansanm nan yon efò inifye.  Nou gentan genyen anpil moun ki angaje yo pou ede n’ pote chanjman nou vle yo, men nou vle toujou itilize èd paw nan kous la.

Nenpòt kontribisyon genere de $25, $50, $100, $250, $500, $1000, $2000, 0r $2700 ap bay kanpay mwen avans ke nou bezwen pou n’ kòmanse travay avèk anpil vitès an favèw.

Kòm responsabilite finansye se yonn nan promès kanpay mwen, mwen vle w konnen kòman lajan w yo ap depanse: Nap itilize kontribisyon kanpay yo pou enprime materyèl tankou (flayè, pankat,ak brochi), nap angaje nou avèk vitès nan entènèt ak efò nan rezo sosyal yo, nap fè aktivite kominotè ak lòt operasyon nesesè. 

Souple tape anba a pou bay nenpòt kontribisyon: $25, $50, $100, $250, $500, $1000, $2000, or $2700.

Avèk imilite map mande sipò w’ epi mèsi davans pou kontribisyon w’ pandan map travay pou m’ fè tande vwa w’ nan kapital nasyon an. 

Victor Garcia da Rosa pou kongrè.

“Ann retounen pran gouvènman an pou pèp la.”

Alo, Mwen se Victor Garcia da Rosa. Mwen vrèman kontan pou posibilite mwen genyen pou m’ sèvi w ak moun nan distri sa kòm vwaw epi fè chanjman ni isit lakay osi nan Washington D.C.

Annefè, chanjman pa vin fasil oubyen ak yon pri derizwa. Pou n’ akonpli objektif nou, li nesesè ke nou travay ansanm nan yon efò inifye.  Nou gentan genyen anpil moun ki angaje yo pou ede n’ pote chanjman nou vle yo, men nou vle toujou itilize èd paw nan kous la.

Nenpòt kontribisyon genere de $25, $50, $100, $250, $500, $1000, $2000, 0r $2700 ap bay kanpay mwen avans ke nou bezwen pou n’ kòmanse travay avèk anpil vitès an favèw.

Kòm responsabilite finansye se yonn nan promès kanpay mwen, mwen vle w konnen kòman lajan w yo ap depanse: Nap itilize kontribisyon kanpay yo pou enprime materyèl tankou (flayè, pankat,ak brochi), nap angaje nou avèk vitès nan entènèt ak efò nan rezo sosyal yo, nap fè aktivite kominotè ak lòt operasyon nesesè. 

Souple tape anba a pou bay nenpòt kontribisyon: $25, $50, $100, $250, $500, $1000, $2000, or $2700.

Avèk imilite map mande sipò w’ epi mèsi davans pou kontribisyon w’ pandan map travay pou m’ fè tande vwa w’ nan kapital nasyon an. 

Victor Garcia da Rosa pou kongrè.

“Ann retounen pran gouvènman an pou pèp la.”

TANPRI DONE JODI A

TANPRI DONE JODI A